Ochrona środowiska

Mieszkańcy już podpisali umowy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Wspaniale! Wójt Gminy Stary Lubotyń cieszy się, że mieszkańcy chętnie korzystają gminnego z programu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stary Lubotyń „Zmień piec”. Ten program ma na celu wspieranie osób zamieszkujących gminę w modernizacji swojego systemu ogrzewania poprzez zastąpienie starych i mniej efektywnych pieców nowoczesnymi, bardziej ekologicznymi rozwiązaniami.

Poprzez wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, program „Zmień piec” ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Dzięki temu programowi mieszkańcy mogą otrzymać wsparcie finansowe w formie refundacji w wysokości do 5 tys. zł. na zakup i instalację nowego źródła ciepła spełniające wymagania ekoprojektu. W naborze na 2023 r. wpłynęło 25 wniosków, 2 wnioskodawców zrezygnowało przed podpisaniem umowy i zostały podpisane 23 umowy.

Przeprowadzenie takiej modernizacji ma wiele korzyści, w tym zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, redukcję zużycia paliw kopalnych oraz obniżenie kosztów ogrzewania. Jest to również ważny krok w postępie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Cieszy mnie, że mieszkańcy wykazali zainteresowanie i zaangażowanie w programie „Zmień piec”. Dzięki Waszym decyzjom i działaniom, zmierzamy w kierunku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości.