Realizowane projekty

Projekt BW

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy,
poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Projekt EA

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Projekt ASI

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Portal e-Urząd