Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuję, że od dnia 1 lutego 2020 r. zmieniają się na terenie Gminy Stary Lubotyń zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Z tym dniem każdy właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy ma obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja polega na wydzieleniu z całej masy odpadów czterech frakcji ( papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło […]

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów w 2020 roku

Od dnia 1 stycznia 2020 r. odbiór i utylizację odpadów komunalnych z terenu Gminy realizować będzie firma: MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. k. w Ostrołęce. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty zdarzenia. Zgłoszenia można dokonać pisemnie poprzez Pocztę Polską i  osobiście w […]

Czytaj więcej...

Nie wytwarzajmy tyle śmieci!!!

W dzisiejszych czasach wszystkie produkty sprzedawane są w opakowaniach, które po zużyciu produktu stają się odpadem. Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe cele w gospodarce odpadami. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej pożądaną i zdecydowanie najlepszą metodą gospodarowania, jako że brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych, takich jak zbieranie, […]

Czytaj więcej...

Kompostowanie

Kompostowanie pozwala zmniejszyć o 30-50% ilość odpadów wywożonych na wysypiska. W przydomowym kompostowniku można przetworzyć nawet 300 kg odpadów w ciągu roku. Pamiętajmy, że prawidłowo przygotowany kompost jest przyjemny w dotyku, a zapachem przypomina ściółkę leśną. Uzyskanie odpowiedniego efektu ułatwi stosowanie dziesięciu podstawowych zasad kompostowania: kompostownik powinien być dostosowany wielkością do potrzeb gospodarstwa domowego pojemnik […]

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 r.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. odbiór i utylizację odpadów komunalnych z terenu Gminy realizować będzie firma: MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. k. w Ostrołęce. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty zdarzenia. Zgłoszenia można dokonać pisemnie poprzez Pocztę Polską i  osobiście w […]

Czytaj więcej...