Zdrowie

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus” Dariusz Kossakowski

Stary Lubotyń 36a

07-303 Stary Lubotyń

tel. 29 644-64-14

Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.

Harmonogram czasu pracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej:

– lek. med. Romaszewicz – pon. 8.00-13.00, wt. 8.00-17.00, śr. 8.00-12.00, czw. 15.00-18.00, pt. 8.00-17.00,

– lek. med. Paniewicz – czw. 8.00-13.00,

– lek. med. Dariusz Kossakowski – wt. 8.00-12.00

W każdy wtorek pobierana jest krew do analizy, a okresowo w przychodni wykonywane są badania USG, Holter oraz konsultacje specjalistów

 

Gabinet stomatologiczny

Lek. stom. Marta Łepecka

Stary Lubotyń 36a

07-303 Stary Lubotyń

tel. 29 644-64-08

Harmonogram pracy:

Pon. – 12.00 – 16.00

Wt. – 8.00 – 12.00

Czw. – 12.00 – 16.00

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

07-300 Ostrów Mazowiecka,
ul. Dubois 68
tel. 29 746 37 11
www.szpitalostrowmaz.pl

Celem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, w szczególności w zakresie:
1) świadczeń szpitalnych,
2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
3) podstawowej opieki zdrowotnej,
4) ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej,
5) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
6) rehabilitacji leczniczej,
7) prowadzenia diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
8) opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
9) wydawania orzeczeń i opiniowanie o stanie zdrowia,
10) szerzenia oświaty zdrowotnej,
11) promocji zdrowia,
12) organizowania i prowadzenia nadzoru specjalistycznego nad udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Obszar działania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej obejmuje cały kraj, a w szczególności obszar Powiatu Ostrowskiego.
 

Punkt apteczny

Stary Lubotyń 42,
07-303 Stary Lubotyń
tel. 29 644-64-30

Godziny pracy: Pon. – Piąt.  8.30-16.00