Ferie z ekonomią

W grudniu 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu została zakwalifikowana do projektu Ferie z ekonomią 3, realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, przy współudziale Narodowego Banku Polskiego. W związku z tym w okresie ferii,  od 10 do 14 lutego 2020 r., został  przeprowadzony cykl zajęć,  w […]

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuję, że od dnia 1 lutego 2020 r. zmieniają się na terenie Gminy Stary Lubotyń zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Z tym dniem każdy właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy ma obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Segregacja polega na wydzieleniu z całej masy odpadów czterech frakcji ( papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło […]

Czytaj więcej...

Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP

W niedziele 19 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu. W spotkaniu wzięli udział Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Jan Jasionek, Komendant Gminny Tomasz Zaręba, Wójt Gminy Stary Lubotyń Ireneusz Gumkowski, Radny Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak, Prezesi i druhowie jednostek  OSP z terenu Gminy […]

Czytaj więcej...

W marcu rusza rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Zarządzeniem Nr 3/0050/2020 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 20.01.2020 roku ustalony został „Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok 2019/2020 dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń. Komplet niezbędnych dokumentów uzyskać można w placówkach […]

Czytaj więcej...

Otwarcie Klubu Senior+ w Starym Lubotyniu

W dniu 12 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu „Senior+” w Starym Lubotyniu. Mieszkańcy powyżej 60 roku życia zyskali nowoczesną przestrzeń, w której mogą integrować się, rozwijać swoje pasje, poszerzać wiedzę, aktywnie spędzać czas i dobrze się przy tym bawić. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania seniorów oraz zaproszonych gości. Następnie przecięcia wstęgi dokonali […]

Czytaj więcej...

„Złote Gody” w Urzędzie Gminy

W dniu 21 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu odbyła się wyjątkowa uroczystość dla 5 par, które ponad 50 lat temu powiedziały sobie symboliczne „tak”. Wójt Gminy Stary Lubotyń Pan Ireneusz Gumkowski podkreślił znaczenie obchodzonego święta, pogratulował Jubilatom wytrwałości i życzył kolejnych wspólnych lat w dostatnim życiu i zdrowiu. Kierownik Urzędu Stanu […]

Czytaj więcej...

Nabór wniosków do Klubu „Senior+”

Wójt Gminy Stary Lubotyń zaprasza mieszkańców gminy Stary Lubotyń do składania wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym uczestników do Klubu „Senior+” w Starym Lubotyniu Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Cel  zadania Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywacji, […]

Czytaj więcej...

Gmina Stary Lubotyń wysoko w rankingu Wspólnoty

Po raz kolejny czasopismo „Wspólnota” sporządziło ranking inwestycji samorządowych w latach 2016-2018, gdzie zostały zsumowane wydatki na inwestycje z budżetu gminy oraz spółek komunalnych ze środków własnych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Spośród gmin z powiatu ostrowskiego Gmina Stary Lubotyń znalazła się najwyżej w rankingu. Na 1552 gminy wiejskie w Polsce zajęła 156 miejsce ze […]

Czytaj więcej...

Święto Edukacji Narodowej

„Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”. To motto Jana Zamoyskiego od lat przyświeca włodarzom Gminy Stary Lubotyń. Władze wiedzą, jak ważne jest dobre wykształcenie, szczególnie tu, na terenach wiejskich. Dlatego nie szczędzą starań i finansowych środków by dzieci i młodzież z terenu gminy miały dobre warunki do nabywania wiedzy. Zaangażowanie władz w podnoszenie poziomu kształcenia […]

Czytaj więcej...