Aktualności gminneOchrona środowiskaWyróżnione

Gminny program „Zmień piec” na dofinansowanie wymiany źródła ciepła

Gmina Stary Lubotyń po raz kolejny dotuje modernizację systemów ogrzewania. Na likwidację starego pieca węglowego i zakup proekologicznego urządzenia można otrzymać nawet do 5 tys. zł. Trzeba tylko złożyć wniosek.

Na podstawie uchwały.

Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń nr XXXIII/190/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, w celu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stary Lubotyń”.

Dla kogo?

Dotację może otrzymać właściciel budynku znajdującego się na terenie Gminy Stary Lubotyń. O przyznaniu dotacji decyduje poprawność złożonego wniosku oraz kolejność zgłoszenia, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Stary Lubotyń.

Wysokość dotacji.

Zgodnie z § 10. ust. 1 regulaminu Beneficjent może uzyskać dotację celową na wymianę źródeł ciepła, w zakresie o którym mowa w § 5, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł.

Termin składania wniosków.

Wnioski można składać do 30.04.2024 r.

Co należy zrobić i w jakiej kolejności, aby uzyskać dotację.

  1. Złożyć kompletny wniosek do Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu za pośrednictwem poczty, osobiście lub platformy ePUAP /j453w4cqs2/skrytka.
  2. Podpisać z Gminą Stary Lubotyń umowę dotacyjną.
  3. Zdemontować i legalnie zutylizować stary piec. Kupić, zainstalować i uruchomić nowe urządzenie grzewcze.
  4. Złożyć wniosek o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania w terminie do 15 listopada 2024 r.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Inwestycji i Gospodarki Mieniem w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń, pok. 17 lub tel. 29 644 64 22 wew. 117.

Załączniki:

Treść uchwały – plik pdf 1,35 MB

Wniosek – plik pdf 741 kB