Aktualności gminneBezpieczeństwo i zarządzanie kryzysoweWyróżnione

Przeglądy kominiarskie dla mieszkańców Gminy Stary Lubotyń

Gmina Stary Lubotyń otrzymała wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pod nazwą „Realizacja przeglądów kominiarskich na obszarze gminy Stary Lubotyń” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”, w wysokości 75 tys. zł. Umowa dotycząca tego zadania została podpisana przez Wójta Gminy Stary Lubotyń, pana Ireneusza Gumkowskiego przy kontrasygnacie skarbnika gminy, pani Danuty Burczak. Wspomniana umowa została zawarta z Urzędem Marszałkowskim, reprezentowanym przez panią Elżbietę Lanc i panią Janinę Ewę Orzełowską, członkinie zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 7 marca 2024 roku.

Przeglądy kominiarskie wraz z czyszczeniem przewodów kominowych będą realizowane w terminie od lipca do września 2024 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu powinny w terminie do dnia 30.04.2024r. złożyć do Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu, do pok. nr 17, w godz. 7.30- 15.30 deklarację o ujęcie w programie.

Ponadto informujemy, iż obowiązek przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych ciąży na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego przeglądu przewodów kominowych dokonuje się co najmniej raz do roku, a jest on niezbędnym dokumentem do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela w przypadku pożaru budynku.

#Mazowszepomaga     #programywsparcia      #solidarnośćmazowiecka

Załącznik:

Formularz wniosku – plik pdf 345 kB