Parafie

Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Starym Lubotyniu
07-303 Stary Lubotyń
tel. 29 644 64 04
gm. Stary Lubotyń, pow. ostrowski, woj. mazowieckie.

Parafia pw. Nawiedzenia NMP została erygowana w 1497 r. przy zbudo­wanym przez ks. Rafała opata klasztoru czerwińskiego drewnianym kościele.
Kolejny drewniany kościół wybudowany w 1621 r. służył wiernym do końca XIX w. Obecny kościół murowany pw. Nawiedzenia NMP w stylu neogotyckim wybudowany staraniem ks. prob. Adolfa Łapińskiego został ukoń­czony w 1895 r.; konsekrowany 9.06.1925 r. przez Biskupa Romualda Jałbrzykowskiego. Zniszczony częściowo w czasie wojny w 1944 r., został odbudo­wany w 1948 r. staraniem ks. prob. J. Strękowskiego. W latach 1990-2000 staraniem ks. prob. H. Karwowskiego kościół gruntownie wyremontowany.
Plebania murowana wybudowana w latach 1987-1989 staraniem ks. prob. Henryka Karwowskiego i parafian.

Do parafii należą miejscowości:
Stary Lubotyń, Turobin-Brzozowa, Budziszki, Chmielewo, Gawki, Gniazdowo, Gumowo, Kosewo, Koskowo, Klimonty, Lubotyń-Kolonia, Lubotyń-Morgi, Lubotyń-Włóki, Podbiele, Podbielko, Rabedy, Stare Rogowo, Rogowo-Folwark, Rogówek, Rząśnik, Świerże, Stary Turobin, Żyłowo.

Liczba wiernych: 2 863

Odpusty: Nawiedzenia NMP, św. Rocha.

Msze św.:
w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00;
w dni powszednie: 7.00, 7.30.

Cmentarz grzebalny: parafialny, o pow. 1,5 ha w odległ. 0,3 km.

Proboszcz: Ks. kan. Janusz TYSZKA
Wikariusz: Ks. mgr lic. Janusz DWORAKOWSKI

Proboszczowie w 75 – leciu:
ks. Mieczysław Makowski 1922-1933, ks. Marian Lis 1933-1945, ks. Jan Strękowski 1945-1967, ks. Stanisław Zaremba 1967-1972, ks. Franciszek Skrodzki 1972-1985, ks. Henryk Karwowski 1985-2004, ks. Jan Rogowski 2004-2013, ks. Janusz Tyszka od 2013.

Z parafii pochodzą od 1925 r.:
+ ks. Telesfor Podbielski (1936), + ks. Wacław Kołota(1947), + ks. Władysław Gawkowski (1950), + ks. Władysław Kozikowski (1952), ks. Władysław Kleczkowski (1983), ks. Gabriel Jastrzębski (1994), ks. Adam Kowalewski (2009).


Parafia pw. NMP Częstochowskiej
18-305 Szumowo
ul. 1 Maja 60
gm. Szumowo, pow. zambrowski, woj. podlaskie.

Parafia św. Antoniego Padewskiego została erygowana w 1449 r.
W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych. Kościół murowany pw. Nawiedzenia NMP był zbudowany w 1867 r. staraniem ks. Tumossa. W latach 1978-1979 kościół został znacznie powiększony staraniem ks. prob. Mariana Czerwińskiego. Dnia 26.09.1980 r. kościół pobłogosławiony przez Biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego pod nowym tytułem NMP Częstochowskiej, od którego również wzięła swój tytuł parafia. Kościół konsekrowany 5.10.1986 r. przez Biskupa łomżyńskiego Juliusza Paetza. W latach 1995-2000 staraniem ks. prob. Mariana Czerwińskiego została wykonana elewacja zewnętrzna kościoła oraz uporządkowano cmentarz przykościelny.
Plebania murowana wybudowana w latach 1974-1976 staraniem ks. prob. Mariana Czerwińskiego. Za kadencji ks. Józefa Żyłowskiego został odbudowany ołtarz główny oraz został zbudowany ołtarz ku czci św. Faustyny Kowalskiej, a przed kościołem został zbudowany pomnik bł. Jana Pawła II. W latach 2011-2013 staraniem ks. Sławomira Grodeckiego został przeprowadzony kolejny remont, tj osuszenie fundamentów i ścian starszej części kościoła, malowanie elewacji zewnętrznej oraz ułożenie nowej marmurowej posadzki w całym kościele. W latach 2013-2014 w ramach kontynuacji remontu świątyni została wykonana kaplica oraz drewniany ołtarz ku czci św. Jana Pawła II. Ołtarz wraz z obrazem został poświęcony 3 maja 2014 r. przez bp Janusza Stepnowskiego. W dalszych planach ks. Grodeckiego jest malowanie ścian wewnątrz świątyni oraz gruntowny remont zabytkowej drewnianej plebanii. 

Do parafii należą m.in. mieszkańcy miejscowości Żochowo.

Liczba wiernych: 3 940

Odpusty: św. Antoniego Padewskiego, NMP Częstochowskiej.

Msze św.:
w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00, 14.30 w Ostróżnem;
w dni powszednie: 7.00, 7.30.

Cmentarz grzebalny: parafialny, o pow. 3 ha w odległ. 0,2 km.

Proboszcz: Ks. kan. dr Sławomir GRODECKI

Wikariusz: Ks. mgr Krzysztof KRAJEWSKI

Proboszczowie w 75 – leciu:
ks. Antoni Dorochowicz 1925-1940, ks. Piotr Pianko adm. 1940-1941, ks. Eugeniusz Grodzki adm. 1941-1947, ks. Jan Żelaźnicki 1947-1962, ks. Józef Borawski 1962-1972, ks. Franciszek Krajewski 1972-1974, ks. Marian Czerwiński 1974-2004, ks. Józef Żyłowski 2004-2010, ks. Sławomir Grodecki od 2010.

Z parafii pochodzą od 1925 r.:
+ks. Eugeniusz Chyliński (1952), +ks. Henryk Sadłowski (1952), +ks. Antoni Kapusta (1953), ks. Czesław Suchta (1953), ks. Eugeniusz Bączyk (1956), ks. Jan Bójko (1975), ks. Zenon Jarząbek (1979), ks. Daniel Gliński (1985), ks. Andrzej Jarząbek (1986), +O. Andrzej Kafel OSJ (1986), ks. Witold Bączyk (1987), ks. Janusz Kapusta (1987), ks. Andrzej Choromański (1993).


Parafia pw. św. Anny
07-302 Jelonki
gm. Ostrów Mazowiecka, pow. ostrowski, woj. mazowieckie

Parafia pw. św. Anny została erygowana w 1510 r. przez Erazma.

W historii parafii istniało kilka kościołów drewnianych. Obecny kościół murowany pw. św. Anny zbudowany w latach 1952-1964 staraniem ks. prob. Pawła Gąsowskiego, wykończony w latach 1964-1966 staraniem ks. prob. Stanisława Borawskiego. Pobłogosławiony 25.09.1966 r. przez Bi­skupa łomżyńskiego Czesława Falkowskiego. W latach 1995-2000 staraniem ks. prob. Stanisława Scecha kościół został zabezpieczony przed zaciekami i uzupełniono potrzebne sprzęty w kościele. Kościół nie jest konsekrowany.
Plebania murowana, wybudowana w 1904 r. staraniem ks. prob. Zyg­munta Serejko; wpisana do rejestru zabytków.

Do parafii należą m.in. mieszkańcy miejscowości:
Grądziki, Sulęcin Szlachecki i Sulęcin Włościański.

Liczba wiernych: 2960

Odpusty: św. Anny, Podwyższenia Krzyża Świętego.

Msze św.:
w niedzielę: 8.00, 10.00, 12.00;
w dni powszednie: 7.00, 7.30.

Cmentarz grzebalny: parafialny, o pow. 2 ha w odległ. 0,2 km.

Proboszcz: Ks. mgr lic. Daniel GLIŃSKI
Wikariusz: Ks. mgr lic. Marek CHRZANOWSKI

Proboszczowie w 75 – leciu:
ks. Bolesław Skarżyński 1925-1927, ks. Franciszek Mieczkowski 1927-1929, ks. Henryk Bagiński 1929-1934, ks. Edward Łapiński 1934-1952, ks. Paweł Gąsowski 1952-1964, ks. Stanisław Borawski 1964-1967, ks. Stanisław Jakacki 1967-1971, ks. Witold Olszewski 1971-1987, ks. Henryk Sadłowski 1987-1990, ks. Stefan Karpiński 1990-1995, ks. Stanisław Scech 1995-2001, ks. Stanisław Żbikowski 2001-2006, ks. Daniel Gliński od 2006.

Z parafii pochodzą od 1925 r.:
+ ks. Józef Napiórkowski (1945), + ks. Stanisław Dąbrowski (1947), ks. Czesław Jerzy Szczepański (1947), ks. Edward Orłowski (1957), ks. Mirosław Zadrożny SAC (1958), ks. Eugeniusz Kośnik (1962), ks. Jan Bloch SCI (1965), ks. Stefan Dmoch (1965), ks. Witold Henryk Kośnik OSPPE (1969), ks. Stanisław Cichowski (1975), ks. Czesław Dygan (1988), ks. Piotr Legacki (1998)