Informator teleadresowy

1. URZĄD GMINY W STARYM LUBOTYNIU

Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń

tel. 29 644-64-22 do 24, fax 29 644-64-25

email: gmina@lubotyn.pl

Ireneusz Gumkowski – Wójt Gminy Stary Lubotyń

tel. 29 644-64-22 wew. 110,  kom. 663124124

Grzegorz Jasionowski – Zastępca Wójta Gminy

tel. 29 644-64-22 wew. 120, kom.

Danuta Burczak – Skarbnik Gminy

tel. 29 644-64-22 wew.124,  29 644-64-21

Andrzej Podrez – Sekretarz Gminy

tel. 29 644-64-22 wew. 102,  kom. 663125125

 

Po wybraniu numeru do Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu usłyszysz krótkie powitanie. Aby połączyć się z konkretnym pracownikiem wybierz tonowo numer wewnętrzny.

Rachunek dochodów Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu na który należy wpłacać m.in. podatki i opłaty lokalne:

57 8923 1034 0300 0459 2003 0120

2. URZĄD STANU CYWILNEGO W STARYM LUBOTYNIU

Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń

tel. 29 644-64-22 wew. 116

email: usc@lubotyn.pl

 

3. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM LUBOTYNIU

Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń

tel. 29 644-64-22 wew. 107, 106, 103.

email: gops@lubotyn.pl

 

4. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STARYM LUBOTYNIU

Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń

tel. 29 644-64-22 wew. 111

email: biblioteka@lubotyn.pl

 

5. POSTERUNEK POLICJI W STARYM LUBOTYNIU

Czynny:

Wtorek w godz. 9.00 – 11.00

Czwartek w godz. 9:00-11:00

Dzielnicowy – st. sierż. Artur Bobrowski  tel. kom. 506 891 317

w przypadku braku możliwości skontaktowania się z dzielnicowym nastąpi przekierowanie połączenia do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. Justyna Biedrzycka – tel. kom. 506-890-906

 

6. SZKOŁY PODSTAWOWE

  • Stary Lubotyń
    tel. 29 644-64-00
    www.splubotyn.pl
  • Sulęcin Szlachecki
    tel. 29 644-61-99

7. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARYM LUBOTYNIU

Stary Lubotyń 36a, 07-303 Stary Lubotyń

tel. 29 644-64-08