Aktualności gminneOchotnicza Straż Pożarna

Gminny Dzień Strażaka

„Jest gotowy poświęcić swoje życie, strażak to nie jest zwykły człowiek, ten człowiek jest bohaterem”.

4 maja każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. To święto jest okazją do wyrażenia wdzięczności strażakom. Odważni druhowie narażają swoje zdrowie i życie, aby ratować innych.

3 maja druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stary Lubotyń, świętowali Gminny Dzień Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów pod remizą OSP w Starym Lubotyniu, skąd nastąpił przemarsz do kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Starym Lubotyniu, gdzie punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w intencji strażaków, celebrowana przez ks. kanonika Janusza Tyszkę – proboszcza parafii.

Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali do strażnicy w Starym Lubotyniu, gdzie odbył się uroczysty apel. Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Jan Jasionek, przywitał wszystkich strażaków, prezesów poszczególnych jednostek oraz zaproszonych gości – Wójta Gminy Ireneusza Gumkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Legackiego. Szczególną uwagę zwracała liczna obecność dzieci i młodzieży z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Sulęcina Szlacheckiego i Starego Lubotynia. Prezes druh Jan Jasionek odczytał list Prezesa Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemara Pawlaka, następnie złożył życzenia oraz wyrazy wdzięczności dla wszystkich strażaków i ich rodzin, podziękował druhom za dotychczasowe działania, podejmowane na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Wójt Ireneusz Gumkowski również złożył życzenia oraz wyrazy uznania za ciężką i odpowiedzialną pracę.

Spotkanie posłużyło wzajemnej integracji międzypokoleniowej oraz podziękowaniu druhom z ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Stary Lubotyń za ich ciężką pracę na rzecz ludności.