Oświata

Na terenie Gminy Stary Lubotyń funkcjonują 2 placówki oświatowe – 2 szkoły podstawowe.

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu
Stary Lubotyń 7
07-303 Stary Lubotyń
Dyrektor placówki – mgr Bożena Zaręba
Wicedyrektor – mgr Ewa Jasionowska
tel. 29 644-64-00
www – www.splubotyn.edupage.org
e-mail: splubotyn@wp.pl

2. Szkoła Podstawowa w Sulęcinie Szlacheckim
Sulęcin Szlachecki 73
07-303 Stary Lubotyń
Dyrektor placówki – mgr Teresa Smakosz
tel. 29 644-61-99
www –
e-mail: podstawowka1_sulecin@interia.pl