Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Lubotyniu

Stary Lubotyń 42    07-303 Stary Lubotyń

Telefon: (29) 644-64-22 wew. 111

NIP:

REGON:

E-mail: bibliotekalubotyn@gmail.com

Dyrektor: Grzegorz Żyłowski

Godziny pracy Biblioteki:

• Poniedziałek: 7:30 – 15:30
• Wtorek: 7:30 – 15:30
• Środa: 7:30 – 15:30
• Czwartek: 7:30 – 15:30
• Piątek: 7:30 – 15:30

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Lubotyniu jest samorządową instytucją kultury, utrzymywaną z funduszy Gminy Stary Lubotyń.

Zadania statutowe:
Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
– gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
– udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych;
– prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
– popularyzacja książki i czytelnictwa;
– współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
– doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Stan księgozbioru na dzień 31.03.2018 r. wynosi ogółem 31 677 woluminów. W 2017 r zakupiono ogółem 629 woluminów w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 183 woluminy. Biblioteka oferuje literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych; literaturę popularno – naukową z różnych dziedzin wiedzy; czasopisma.

Biblioteka prowadzi katalogi: alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy.