Aktualności gminneOchrona środowiska

Przypomnienie o obowiązku zmiany złożonej deklaracji do CEEB po wymianie źródła ciepła

Każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakie źródła ciepła uległy zmianie w terminie 14 dni od uruchomienia nowego. Obowiązek ten należy również do właścicieli budynków którzy skorzystali z dotacji do wymiany źródła ciepła z środków gminnych lub krajowych.

W jaki sposób można złożyć deklarację lub dokonać zmiany?

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób na stronie  https://zone.gunb.gov.pl/
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń, pokój 117, tel. 29 644 64 22 wew. 117

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.