Szkoła Podstawowa w Starym Lubotyniu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu
Stary Lubotyń 7
07-303 Stary Lubotyń
Dyrektor placówki – mgr Bożena Zaręba
Wicedyrektor – mgr Ewa Jasionowska
tel. 29 644-64-00
www – www.splubotyn.edupage.org
e-mail: splubotyn@wp.pl