Sołectwa i sołtysi

Teren Gminy Stary Lubotyń podzielony został na 26 sołectw, w których organem uchwałodawczym jest Zebranie Wiejskie a organem wykonawczym Sołtys. Działalność sołtysa wspierana jest przez radę sołecką. Zasady działania sołectw jako jednostek pomocniczych, zakres przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasady przekazywania środków finansowych na realizację zadań tych jednostek określone zostały przez radę gminy w statucie sołectwa. W statucie jednostki pomocniczej określone zostały następujące kwestie: nazwa i obszar jednostki, zasady i tryb wyborów organów, organizacja i zasady działania tychże organów, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji, a także zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością jednostki pomocniczej.

Wykaz sołectw i dane kontaktowe do sołtysów

LP. IMIĘ I NAZWISKO SOŁTYSA ADRES/SOŁECTWO LICZBA MIESZKAŃCÓW TELEFON
1. Mirosław Gniazdowski Budziszki 26  125  
2. Sławomir Kaczyński Chmielewo  92 296446745
 3.  Jan Kurpiewski  Gawki  31  667715616
 4.  Andrzej Trzaska  Gniazdowo, Stare Rogowo  285  692752377
 5.  Ryszard Grabowski  Grądziki  72  297460045
 6.  Mirosław Kulesza  Gumowo  144  296447582
 7.  Monika Urbanik  Klimonty  66  296446722
 8.  Marcin Podbielski  Kosewo  261  296446252
 9.  Jan Andrzejczyk  Koskowo  256  889868213
10. Elżbieta Świątkowska Lubotyń-Kolonia  158 296445051
11. Barbara Duchnowska Lubotyń-Morgi  101  
12. Bożena Chojnowska Lubotyń-Włóki  180  
13. Marzena Mianowska Podbiele  145 296444358
14. Tadeusz Wyszołmierski Podbielko  72 296463511
15. Tadeusz Rutkowski Rabędy  75 296444410
16. Stanisław Koszykowski Rogowo – Folwark  91 502590912
17. Andrzej Żyłowski  Rogówek  37 296459339
18. Joanna Kosewska Rząśnik  237 516107232
19. Renata Górska Stary Lubotyń  400 296446333
20. Ewa Terlikowska Stary Turobin 15  137 514342615
21. Agata Modzelewska Sulęcin Szlachecki  255  
22. Agata Koziara Sulęcin Włościański 25  281 666012086
23. Jolanta Podbielska Świerże 11  55  
24. Agnieszka Bączyk Turobin-Brzozowa  122 726255523
25. Jadwiga Nagórka Żochowo 6  85 296444288
26.  Ludwik Podbielski  Żyłowo  89  785405414