Sołectwa i sołtysi

Teren Gminy Stary Lubotyń podzielony został na 26 sołectw, w których organem uchwałodawczym jest Zebranie Wiejskie a organem wykonawczym Sołtys. Działalność sołtysa wspierana jest przez radę sołecką. Zasady działania sołectw jako jednostek pomocniczych, zakres przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasady przekazywania środków finansowych na realizację zadań tych jednostek określone zostały przez radę gminy w statucie sołectwa. W statucie jednostki pomocniczej określone zostały następujące kwestie: nazwa i obszar jednostki, zasady i tryb wyborów organów, organizacja i zasady działania tychże organów, zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji, a także zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością jednostki pomocniczej.

Wykaz sołectw i dane kontaktowe do sołtysów

LP. IMIĘ I NAZWISKO SOŁTYSA ADRES/SOŁECTWO LICZBA MIESZKAŃCÓW TELEFON
1. Mirosław Gniazdowski Budziszki 26  119 733701980
2. Sławomir Kaczyński Chmielewo 3  90 721117450
 3.  Magda Jakacka  Gawki 4  35  512780525
 4.  Andrzej Trzaska  Gniazdowo 56  277  692752377
 5.  Ryszard Grabowski  Grądziki 5  72  608481957
 6.  Mirosław Kulesza  Gumowo 26  141  296447582
 7.  Monika Urbanik  Klimonty 19  68  881960768
 8.  Marcin Podbielski  Kosewo 33  249  664326696
 9.  Jan Andrzejczyk  Koskowo 38  251  889868213
10. Elżbieta Świątkowska Lubotyń-Kolonia 2  156 296445051
11. Barbara Duchnowska Lubotyń-Morgi 23  93 722310362
12. Bożena Chojnowska Lubotyń-Włóki 19  191 888270778
13. Marzena Mianowska Podbiele 41  138 668775495
14. Tadeusz Wyszołmierski Podbielko 8  71 889296130
15. Tadeusz Rutkowski Rabędy 22  81 296444410
16. Stanisław Koszykowski Rogowo – Folwark 8  88 502590912
17. Andrzej Żyłowski  Rogówek 12  42 608317179
18. Joanna Kosewska Rząśnik 13  225 516107232
19. Renata Górska Stary Lubotyń 40  413 697128158
20. Ewa Terlikowska Stary Turobin 42  140 514342615
21. Agata Modzelewska Sulęcin Szlachecki 18  252 514726753
22. Agata Koziara Sulęcin Włościański 25  275 666012089
23. Jolanta Podbielska Świerże 11  58 694633889
24. Agnieszka Bączyk Turobin-Brzozowa 4  117 605856983
25. Jadwiga Nagórka Żochowo 6  87 296444280
26.  Ludwik Podbielski  Żyłowo 8  83  785405414