Aktualności gminneWyróżnione

Stali mieszkańcy Gminy Stary Lubotyń mają bezpłatną możliwość usypiania ślepych miotów, sterylizacji i kastracji swoich czworonogów

Gmina Stary Lubotyń informuje, że zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Stary Lubotyń”  istnieje możliwość wykonania:

– bezpłatnego zabiegu sterylizacji i kastracji psów i kotów,

– usypiania ślepych miotów,

– znakowanie psów przy użyciu mikroczipa.

Gmina refunduje 100% poniesionych kosztów zabiegów. Natomiast właściciel we własnym zakresie musi dostarczyć zwierzęta do gabinetu weterynaryjnego.

Refundacja przysługuje wyłącznie stałym mieszkańcom gminy Stary Lubotyń, do zwierząt stanowiących ich własność i tylko właścicielom.

Zabiegi tj. sterylizacji i kastracji psów i kotów, można dokonywać w Gabinecie Weterynaryjnym lek. wet. Piotra Sołowińskiego, ul. Chopina 18, 07-300 Ostrów Mazowiecka po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 602 533 347.

Zabiegi tj. znakowanie psów przy użyciu mikroczipa wraz z umieszczeniem numeru mikroczipa z danymi zwierzęcia i jego właściciela w Ogólnopolskiej Bazie Danych Zwierząt oznakowanych elektronicznie, można dokonać w Gabinecie Weterynaryjnym VETiVET s.c. Dymerski W. i Koda A. po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 501 787 332.

Usypianie ślepych miotów dokonywane jest przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO ul. Leśna 23 Zamienie, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Działania te przyczynią się do zmniejszenia bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy.

  1.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom:

–  w przypadku zdarzeń drogowych z ich udziałem oraz

– zwierzętom bezdomnym, którym ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia niezbędna jest pomoc lekarsko-weterynaryjna

udziela lekarz weterynarii Pan Artur Koda prowadzący Przychodnię Weterynaryjną VetiVet W. Dymerski i A. Koda tel. 501 787332.

  1.    Przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach:

–        telefonicznie na numer:  29 644 64 22 w. 117

–        drogą mailową na adres: gmina@lubotyn.pl,

–        pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń,

–        osobiście w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń, pok. 17.

plakat promujący