Aktualności gminneInwestycje

Mazowsze dla czystego powietrza 2023

To program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w ramach którego   gminy z Mazowsza mogły wnioskować o kwotę nawet do 200 tys. zł. Dofinansowanie można było uzyskać m.in. na zakup zamiatarek komunalnych, które pomogą całorocznie zadbać o czystość w gminie oraz jakość powietrza.

Gmina Stary Lubotyń uzyskała maksymalne dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł na zakup samojezdnej zamiatarki z funkcją mycia na mokro. Całkowita wartość zadania wyniosła 286 000,00 zł.

Zadanie pod pn. „Zakup samojezdnej zamiatarki z funkcją mycia  na mokro” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.