Aktualności gminneInwestycje

Nowe oblicze sali gimnastycznej

„Mazowsze dla sportu 2023” to finansowany przez Samorząd  Województwa Mazowieckiego program przeznaczony na  budowę lokalnej infrastruktury sportowej oraz remonty i przebudowę obiektów sportowych. W ramach programu nasza gmina zrealizowała zadania polegające na modernizacji sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu, którego celem  jest poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Całkowita wartość zadnia wyniosła 515 083,90 zł, z czego 297 850,00 zł pochodziło z dotacji.

Zadanie pn. „Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.