Aktualności gminneInwestycje

Pięć sołectw z dofinansowaniem

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” za główny cel przyjmuje zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez dofinansowanie gmin, realizujących zadania własne o charakterze bieżącym czy inwestycyjnym, które są istotne dla społeczności danego sołectwa. Złożone z końcem marca 2023 roku przez Gminę Stary Lubotyń wnioski obejmowały dwa sołectwa: Lubotyń – Kolonia i Sulęcin Włościański. W pierwszej miejscowości powstał nowy plac, natomiast w drugiej rozbudowano już istniejące miejsce zabaw i rekreacji. Wysokość pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosiła 20.000,00 zł po 10.000,00 zł na każdy plac i nie przekraczała 50% kosztów kwalifikowanych. Natomiast całkowity koszt budowy obu placów wyniósł 67 650,00 tys. zł.

Granty sołeckie stanowią znakomitą formę wsparcia lokalnych społeczności i dają możliwość realizacji pomysłów przyczyniających się do rozwoju małych miejscowości.