Aktualności gminne

Gmina Stary Lubotyń prowadzi sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe, które zadeklarowały chęć zakupu węgla za pośrednictwem gminy mogą dokonywać opłat na rachunek bankowy: 06 8923 1034 0300 0459 2003 0165, w tytule wpisując: imię i nazwisko (osoby, która składała wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego), adres oraz dopisek: wpłata za węgiel.

Faktury za zakup węgla można odebrać w Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu, pok. 26 w godz. 7.30 – 15.30.

Dystrybucja węgla prowadzona jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa FHU Transagro Kamil Wagner Stary Lubotyń 44a, 07-303 Stary Lubotyń.

Cena węgla sprzedawanego przez Gminę wynosi 2000 zł brutto za 1 tonę. Cena nie zawiera kosztów przewozu węgla ze składu opałowego do gospodarstwa domowego.

Uprawnionymi do zakupu węgla od Gminy są gospodarstwa domowe, które kwalifikują się do otrzymania dodatku węglowego.

Na cały okres grzewczy 2022-2023 gospodarstwo domowe może zakupić 3 tony węgła (1,5 t. do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 t. po 1 stycznia 2023 r.).

Po wpływie środków na konto Gminy, wnioskodawca będzie mógł odebrać węgiel ze składu opałowego FHU Transagro Kamil Wagner Stary Lubotyń 44a, 07-303 Stary Lubotyń,
tel. 609 142 365 oraz  660 872 560. Odbiór węgla mieszkaniec organizuje we własnym zakresie, na własny koszt.

Gmina Stary Lubotyń prowadzi sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Stary Lubotyń, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.