Aktualności gminneOchrona środowiska

Dofinansowanie do modernizacji oczyszczalni ścieków

„Beneficjentowi zostaje przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy (…) pomoc w  wysokości 1 018 948 zł tj. 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji” tak brzmi, bodaj najważniejsze zdanie, w umowie zawartej  24 listopada w Makowie Mazowieckim pomiędzy Gminą Stary Lubotyń a samorządem Województwa Mazowieckiego.  Dofinansowanie będzie przeznaczone na „Wspieranie rozwoju lokalnego poprzez rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Lubotyniu-Włókach”. Oczyszczalnia ścieków zostanie wyposażona w stację zlewczą ścieków dowozowych. Należy podkreślić, że stacja będzie samowystarczalna energetycznie.