Aktualności gminne

JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW

50 lat temu, 7 par z gminy Stary Lubotyń stanęło na ślubnym kobiercu. Z tej okazji we wtorek 29 listopada br. w Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość Złotych Godów.

Półwiecze wspólnego życia świętowali:

Państwa Janina i Kazimierz Chmielewscy,

Państwa Halina i Jan Jamiołkowscy,

Państwa Barbara i Bogdan Legaccy,

Państwa Janina i Józef Młynarczyk,

Państwa Barbara i Zdzisław Pekura,

Państwa Halina i Kazimierz Zaręba.

Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski zwracając się do dostojnych jubilatów serdecznie pogratulował jubilatom wytrwania w związku tak wiele lat, wychowania dzieci i wnuków. Podkreślił wagę trwałych więzi małżeńskich również dla społeczeństwa i życzył dalszych, szczęśliwych lat i doczekania kolejnych, pięknych rocznic. Zastępca Kierownika USC Pani Monika Pruszkowska pogratulowała szanownym Jubilatom wyjątkowego zaszczytu – możliwości zwracania się przez ponad 50 lat, do jedynej osoby na świecie mój mężu, moja żono.

Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed 50–ciu laty rodziny doceniony został również przez władze państwowe, dowodem czego są przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Ireneusz Gumkowski w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Legackiego oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Moniki Pruszkowskiej.

Jubilatom wręczono pamiątkowe dyplomy, kwiaty i upominki. Pani Anna Zadroga przekazała jubilatom dyplomy gratulacyjne i upominki w imieniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego ze Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu, który na tę okoliczność przygotował wiązankę nostalgicznych piosenek.

Na zakończenie wszyscy obecni zostali zaproszeni na obiad, przy którym rozmawiano o życiu, a Jubilaci powracając na chwilę wspomnieniami do przysięgi małżeńskiej i wspólnie przeżytych lat, nie kryli prawdziwych emocji, wzruszeń i radości.  Pół wieku wspólnego życia, pół wieku wspólnej wędrówki przez słońce i deszcz – to doprawdy długo. Jak wiele wytrwałości, poświęcenia, cierpliwości i przede wszystkim miłości potrzeba na zgodne i wieloletnie pożycie, wiedzą nasi Dostojni Jubilaci.

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych jubileuszy w zdrowiu, szczęściu i miłości.