Aktualności gminneBezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Dystrybucja jodku potasu

Szanowni Państwo,

w związku z działaniami zbrojnymi w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, MSWiA zdecydowało o prewencyjnym, wyprzedzającym procesie dystrybucji tabletek z jodkiem potasu. 

Informuję, że zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego na terenie Gminy Stary Lubotyń utworzone będą 4 punkty wydawania preparatu jodku potasu.

 Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodku potasu na terenie Gminy Stary Lubotyń:                         

Lp. Punkty wydawania preparatów stabilnego jodu potasu – tabletek Adres punktu
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Starym Lubotyniu Stary Lubotyń 36A,

07-303 Stary Lubotyń

2. APTEKA Marta Żebrowska, Punkt Apteczny w Starym Lubotyniu Stary Lubotyń 42,

07-303 Stary Lubotyń

(Budynek Urzędu Gminy)

3. Aptek Rodzinna w Starym Lubotyniu Stary Lubotyń 44,

07-303 Stary Lubotyń

(Budynek byłego Sklepu GS)

4. Szkoła Podstawowa w Starym Lubotyniu Stary Lubotyń 7,

07-303 Stary Lubotyń

Ważne!

Podkreślić należy, że jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym, a w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Wydanie preparatu w/w punktach nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą nieczynne, więc nie ma konieczności udawania się do nich.

Załączniki:

;

.