Aktualności gminneBezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Zbieramy dane od mieszkańców dotyczące zapotrzebowania na węgiel

W Sejmie RP trwają prace nad ustawą o „dystrybucji węgla” przez samorządy. Chcąc ułatwić mieszkańcom Gminy Stary Lubotyń dostęp do węgla po cenie preferencyjnej, Wójt Gminy podjął decyzję o włączenie naszego samorządu w tę akcję.

W związku z tym przystępujemy do oszacowania ilości węgla do zamówienia dla naszych Mieszkańców.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Każde gospodarstwo domowe zlokalizowane na terenie Gminy Stary Lubotyń, które zainteresowane jest kupnem węgla dystrybuowanego przez gminę, może zgłosić zapotrzebowanie na konkretną ilość węgla i jego rodzaj.

Dane będziemy zbierać do piątku – 28 października do godz. 15.00.

Prosimy przekazać je Pani Marlenie Lendzioszek:

– telefonicznie w godz. 7.30 – 15.30 – nr tel. 29 6446422 wew.117

– e-mailowo na adres: gmina@lubotyn.pl

– osobiście – Urząd Gminy w Starym Lubotyniu pok. nr 17 (w dni pracujące, w godz. 7.30 – 15.30)

bądź Sołtysowi wsi.

Dane, które należy przekazać:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania,

3) rodzaj węgla (groszek, orzech, kostka, ekogroszek),

4) ilość potrzebnych ton. ( max. 1,5 tony na rodzinę)