Aktualności gminneGospodarka odpadami

Laguna osadowa ukończona !

W tym tygodniu została zakończona jedna z większych inwestycji realizowanych w roku 2021 na terenie naszej gminy.  Generalny wykonawca, którym było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA z Łomży przeprowadził wszystkie próby techniczne poprawności działania  urządzeń wchodzących w skład laguny hydrobotanicznej . Próby wypadły pomyślnie i obiekt został przekazany gminie do użytkowania. Wybudowana laguna stanowi integralną część gminnej oczyszczalni ścieków i po osiągnięciu pełnej zdolności technologicznej będzie służyła do biologicznego rozkładu osadu czynnego powstającego w procesie oczyszczania ścieków. W chwili obecnej oczyszczalnia jest w stanie przerobić średnio ok. 200 m3 ścieków na dobę, co w zupełności zaspokaja potrzeby naszych mieszkańców. Powstający z tej ilości ścieków osad będzie w całości odprowadzany do zbiorników  laguny gdzie będzie ulegał stabilizacji i powolnemu procesowi biodegradacji.

         Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[ngg src=”galleries” ids=”14″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]