Aktualności gminneRolnictwoWyróżnione

ROLMApp – Mobilna Aplikacja Rolna

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Mazowieckiego, realizuje projekt pn. „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”.

Przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw potrzebom, uwarunkowaniom i cechom obszarów wiejskich, w szczególności rolnictwa Mazowsza. Wypracowane rozwiązania mają na celu zapewnienie usług na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacji społecznych, ekonomicznych, organizacyjnych i cyfrowych oraz rozwój i wzmacnianie tradycyjnych atutów wsi za pomocą nowoczesnych technologii.

Efektywne wdrożenie innowacji i cyfryzacja rolnictwa wymaga transferu i wymiany wiedzy umożliwiającej określenie najlepszych praktyk oraz rozwoju usług doradczych.

Mając na uwadze powyższe, w powiatach ostrołęckim, ostrowskim i przasnyskim ruszył pilotażowy program Samorządu Województwa Mazowieckiego, dzięki któremu rolnicy z tego terenu, jako pierwsi mają dostęp do nieodpłatnych usług Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby, tj. w zakresie diagnostyki gleby i certyfikacji gospodarstw rolnych oraz pełnej funkcjonalności aplikacji ROLMApp – Mobilna Aplikacja Rolna.  https://www.facebook.com/profile.php?id=61554329229370 wytworzonej w ramach wdrażanej koncepcji. Pilotaż potrwa trzy lata, a później obejmie całe Mazowsze. Więcej informacji na stronie internetowej: www.rolmapp.pl