Aktualności gminneOchotnicza Straż Pożarna

50-lecie oraz wręczenie sztandaru OSP Gumowo

W sobotę 17 września w Gumowie świętowano 50-lecie tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Starym Lubotyniu. Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie OSP w Gumowie. Była uroczysta parada, podniesienie flagi na maszt, wręczenie sztandaru, a także odznaczenia i medale okolicznościowe. Tego dnia nie mogło zabraknąć przemówień i prezentów.

Poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stary Lubotyń  przybyły o 12.00 ubrane w odświętne mundury i zaopatrzone w sztandary jednostek do kościoła w Starym Lubotyniu. Msza święta w intencji strażaków i z okazji 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumowie została odprawiona przez, pochodzącego z Gumowa ks. Gabriela Jastrzębskiego, przy koncelebrze ks. kan. Piotra Kapelańskiego – Kapelana Strażaków Powiatu Ostrowskiego oraz ks. Janusza Dworakowskiego – Wikariusza Parafii w Lubotyniu. Nabożeństwo miało wyjątkową strażacką oprawę.

Po części duchowej, dalsza część uroczystości przeniosła się na teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumowie. Parada strażaków otworzyła część oficjalną imprezy. Wtedy przyszedł czas na oficjalne przywitanie gości wśród, których warto wymienić samorządowców z gminy Stary Lubotyń z wójtem Ireneuszem Gumkowskim i przewodniczącym Januszem Legackim na czele. Podczas strażackiego święta nie mogło zabraknąć st. bryg. Leszka Falbowskiego – Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowi Mazowieckiej oraz Dh Rafała Kowalczyka – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Maz.  Na uroczystość przybyli również radny Sejmiku Mazowieckiego Krzysztof Winiarski, Dh Grzegorz Jasionowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Maz., Zastępcę Wójta Gminy Stary Lubotyń, Dh Jan Jasionek – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Starym Lubotyniu a także Pani Ewa Suchcicka – Sekretarza Powiatu Ostrowskiego oraz  Komisarz Iwona Kędzierska – Kierownika Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Maz. W Gumowie obecni byli również Sylwia Zakrzewska – Dyrektor Banku Spółdzielczego w Ostrowi Maz., Odział w Starym Lubotyniu oraz Prezesi OSP z terenu Gminy Stary Lubotyń. Uroczystość uświetniała Orkiestra Darmanista z Brańszczyka  pod batutą kapelmistrza Dariusza Pieńkosa.

Oficjalną część rozpoczął dowódca uroczystości był druh Adam Kłosiński, następnie wciągnięto flagę na maszt. Jako pierwszy głos zabrał prezes OSP Gumowo druh Tomasz Zaręba, który przedstawił rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumowie.

 

18 lipca 1971 roku  na zebraniu wiejskim z inicjatywy mieszkańców wsi Gumowo postanowiono założyć Ochotniczą Straż Pożarną. Głównym inicjatorem jej powstania był Bolesław Jastrzębski. Jego starania  i trud doprowadziły do powstania jednostki. Oficjalnie Ochotnicza Straż Pożarna w Gumowie została zarejestrowana 14 sierpnia 1971 roku. To historyczny moment,  dlatego należy wspomnieć druhów którzy byli założycielami jednostki, bez nich nie moglibyśmy świętować tego jubileuszu. Byli to:

– Jan Czesław Gumowski – Prezes Zarządu

– Bolesław Jastrzębski – pierwszy wiceprezes – Naczelnik

– Walenty Kozikowski – drugi wiceprezes

– Aleksander Kozikowski – sekretarz

– Stanisław Kozikowski – skarbnik

– Ryszard Zaręba – Gospodarz

Członkowie zarządu

Józef Gumowski, Zdzisław Gutowski.

Komisja rewizyjna; Jan Jastrzębski, Zdzisław Milewski, Eugeniusz Tyszka

Członkowie: Kazimierz Kozikowski, Eugeniusz Gumowski, Tadeusz Gumowski,  Jan Kulesza, Marian Podbielski, Stanisław Podbielski, Jan Grodzki. 

Od samego początku druhowie wykazywali dużą aktywność w ratowanie mienia i życia ludzkiego. Do akcji wyjeżdżali tym co było w danym czasie dostępne, wozami konnymi, traktorami. W 1972 roku jednostka otrzymała motopompę, węże, hełmy, topory, ręczną syrenę oraz 8 kompletów ubrań bojowych. Zostało przeszkolonych dwóch mechaników: Ryszard Zaręba oraz Tadeusz Gumowski.

Marzeniem ochotników była strażnica,  więc zaczęli organizować zabawy taneczne, a zysk z nich przeznaczali na materiały do budowy remizy. Czynem społecznym zrobiono pustaki
i pobudowano strażnicę.

Przy pomocy gminnego oraz powiatowego zarządu straży udało  się wykonać prace wykończeniowe i oddać do użytku remizę w 1974 roku. Pierwszym samochodem jaki otrzymaliśmy do naszej jednostki była Nysa, która służyła nam od 1993 roku.  W roku 2008 Gmina  Satry Lubotyń zakupiła lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki  Mercedes Benz, który służy nam do dziś.

Dzięki wsparciu Gminy Stary Lubotyń, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji udało się rozbudować
i wyremontować strażnicę wraz z garażem. Otrzymaliśmy sprzęt strażacki, umundurowanie, sprzęt łączności. Dzięki społecznej pracy członków naszej jednostki ułożyliśmy na parkingu kostkę.

Obecnie OSP Gumowo liczy 34 członków czynnych w tym 6 kobiet.  8 strażaków posiada szkolenie uprawniające do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ambicją naszej jednostki jest dalsze podnoszenie umiejętności poprzez udział w szkoleniach, doposażanie jednostki w nowoczesny sprzęt ratowniczy i ochronny oraz dalszy remont strażnicy.

 

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia nadania i wręczenia sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumowie. Sztandar ufundowała Gmina Stary Lubotyń, a akt ufundowania sztandaru odczytał Wójt Gminy Stary Lubotyń Ireneusz Gumkowski.

O uroczyste wbijanie gwoździ w drzewiec sztandaru poproszeni zostali przybyli goście i fundator Sztandaru. Wręczenia sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumowie na ręce Prezesa dh Tomasza Zaręby,  dokonali Dh Ireneusz Gumkowski – Wójt Gminy Stary Lubotyń i Dh Rafał Kowalczyk – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

W dowód wdzięczności za dotychczasową działalność, jednostka została odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Odznaczenia Sztandaru dokonał Dh Grzegorz Jasionowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowi Maz., Zastępca Wójta Gminy Stary Lubotyń

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gumowie za ich dotychczasową służbę.

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa uhonorowania zostali:

 • dh Wiesław Głębocki
 • dh Mirosław Milewski

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali:

 • dh Tomaszowi Grodzkiemu
 • dh Sylwesterowi Grodzkiemu
 • dh Andrzejowi Tyszce
 • dh Tomaszowi Zaręba

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa wręczono:

 • dh Damianowi Budnemu
 • dh Andrzejowi Gumowskiemu
 • dh Magdzie Gumowskiej
 • dh Jarosławowi Kaczmarczykowi
 • dh Adamowi Kozikowskiemu
 • dh Robertowi Krajewskiemu
 • dh Kamilowi Wagner
 • dh Paulinie Wagner
 • dh Marioli Zaręba

Odznakę Strażak Wzorowy nadano dh Marcinowi Kozikowskiemu.

Wójt Gminy Stary Lubotyń – Dh Ireneusz Gumkowski –  ufundował statuetki z okazji 50-lecia OSP Gumowo w podziękowaniu za wieloletnią służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Stary Lubotyń następującym Druhom:

 • Zaręba Ryszard
 • Grodzki Jan
 • Kulesza Mirosław
 • Gumowski Eugeniusz
 • Kosewski Tadeusz
 • Gutowski Sławomir
 • Tomasz Jastrzębski
 • Grodzki Jarosław
 • Natalia Grodzka
 • Karol Gumowski

Marszałek Województwa Mazowieckiego „za całokształt działalności i realizacją swoich działań na rzecz województwa mazowieckiego” wyróżnił Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” Ochotniczą Straż Pożarną w Gumowie.

Po części oficjalnej druhowie z Gumowa zadbali o podniebienia przybyłych gości i zaprosili na uroczysty obiad do strażnicy.

Dziękujemy sponsorom uroczystości.

 1. Państwu Wiolecie i Robertowi Krajewskim
 2. Usługi Koparko-Ładowarką AGM Andrzej Gumowski
 3. FUH TRANSAGRO Kamil Wagner
 4. Rzeczoznawca Majątkowy Zbigniew Głębocki
 5. FHUP „BOMA” Bogdan Jasionek
 6. PUHP EL RUT Wojciech Rutkowski
 7. Polmlek Punkt Skupu w Ostrowi Mazowieckiej
 8. Handel Artykułami Rolno-Budowlanymi Radosław Łaskarzewski
 9. MAX-TERM Muszyński Lubak
 10. Danuta Koszykowska P.H.U. DANEX
 11. Usługi Transportowe Prace Koparką Jarosław Radziejewski
 12. Usługi Asenizacyjne Artur Leszczyński
 13. Tomasz Mikołajczyk – MIKOMAX
 14. Grupa AVISTA Sp. z o.o.
 15. „BEEF-Marek” Marek Zbigniew Zakrzewski
 16. Sklep Wielobranżowy Tadeusz Dobosz
 17. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
 18. Apteka Marta Żebrowska
 19. Tomasz Dawidowski Zakład Robót Budowlano – Drogowych