Aktualności gminneInwestycje

Kolejne sołectwa z dofinansowaniem

Gawki, Klimonty, Lubotyń-Morgi i Rogówek w tych sołectwach powstały place zabaw dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” za główny cel przyjmuje zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez dofinansowanie gmin, realizujących zadania własne

o charakterze bieżącym czy inwestycyjnym, które są istotne dla społeczności danego sołectwa. Złożone z końcem marca 2022 roku przez Gminę Stary Lubotyń wnioski dotyczyły budowy placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych. Wysokość pomocy finansowej wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10.000,00 zł na jedno zadanie. Oznacza to, że inwestycje współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 40 tys. zł. Natomiast całkowity koszt budowy czterech placów wyniósł prawie 134 tys. zł.

Granty sołeckie stanowią znakomitą formę wsparcia lokalnych społeczności i dają możliwość realizacji pomysłów przyczyniających się do rozwoju małych miejscowości.