5 sołectw z dofinansowaniem

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” za główny cel przyjmuje zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez dofinansowanie gmin, realizujących zadania własne o charakterze bieżącym czy inwestycyjnym, które są istotne dla społeczności danego sołectwa. Złożone z końcem marca 2021 roku przez Gminę Stary Lubotyń wnioski obejmowały następujące sołectwa: Budziszki, Chmielewo, Grądziki, Podbielko, Rogowo-Folwark i dotyczyły budowy  placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznych. Wysokość pomocy finansowej wynosiła do 50% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 10.000,00 zł na jedno zadanie. Oznacza to, że inwestycje   współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  wysokości 50 tys. zł. Natomiast całkowity koszt budowy pięciu placów wyniósł 128 tys. zł.

Granty sołeckie stanowią znakomitą formę wsparcia lokalnych społeczności i dają możliwość realizacji pomysłów przyczyniających się do rozwoju małych miejscowości.