Aktualności gminneRolnictwo

Szacowanie szkód w rolnictwie w związku z wystąpieniem silnego wiatru

Wójt Gminy Stary Lubotyń informuje, iż w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych rolnicy, których budowle zostały uszkodzone przez huragan (silny wiatr), mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć w terminie do dnia 02.03.2022 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze kilku gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej z gmin oddzielnie.

W celu zgłoszenia szkody w budynkach gospodarczych wypełnia się załącznik nr 3 do wniosku o szacowanie szkód.

Załączniki:

Formularz wniosku – plik docx 34 kB