Aktualności gminneRolnictwo

Susza na terenie gminy Stary Lubotyń – informacje o możliwości i sposobie składania wniosków

W Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, na terenach położonych w Gminie Stary Lubotyń zaraportował zagrożenie suszą rolniczą.

W związku z powyższym można składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwie rolnym wyłącznie za pomocą aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie:

 https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Aby móc złożyć wniosek wymagany jest profil zaufany!