Aktualności gminneOchotnicza Straż Pożarna

Straże z dofinansowaniem

Ochotnicze straże pożarne to jednostki realizujące zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, podczas pożaru, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych lub innych miejscowych zagrożeń. Skupiają w swoich szeregach profesjonalnych i oddanych społeczników, gotowych nieść pomoc. Strażacy – ochotnicy to osoby odpowiednio przeszkolone z zakresu ratownictwa drogowego oraz medycznego. To oni właśnie, najczęściej jako pierwsi, przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, niosąc ofiarną pomoc poszkodowanym, często narażając własne życie i zdrowie.

Szanując służbę druhów strażaków i doceniając ich ogromne zaangażowanie i poświęcenie w niesieniu pomocy innym, władze Gminy Stary Lubotyń, tak jak w latach poprzednich, starają się remontować strażnice i doposażyć poszczególne jednostki. W tym celu poszukują różnych źródeł finansowania.

15 lipca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle, Zastępca Wójta Pan Grzegorz Jasionowski wraz z Panią Skarbnik Danutą Burczak, reprezentujący Gminę Stary Lubotyń, podpisali umowy z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego –  Panią Elżbietę Lanc i Panią Janinę Ewę Orzełowską o udzielenie dotacji na zadania:

– 30 000 zł – remont Strażnicy OSP Gumowo,

– 5 500 zł – zakup motopompy dla OSP Stary Lubotyń.  

Realizacja zadań wpłynie korzystnie na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczych i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego całej gminy.