Aktualności gminne

Prawie 111 tysięcy zł na cyfryzację

Do Gminy Stary Lubotyń trafiło wsparcie finansowe w wysokości 110.970 złotych w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, które zostanie przeznaczone na zadania związane z cyfryzacją.

Program grantowy „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”. Program ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Ubiegając się o dotację, otrzymaliśmy maksymalne możliwe wsparcie finansowe, które dla każdej z gmin w Polsce było obliczane w oparciu o dwa kryteria – liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika G, który zależy od wysokości dochodów podatkowych danej jednostki samorządu terytorialnego.

Głównym założeniem naszego projektu jest zwiększenie zdolności gminy do realizacji swoich zadań statutowych i realizację usług publicznych przy zachowaniu wysokiego stopnia cyberbezpieczeństwa oraz dostosowanie do stanu zagrożenia epidemiologicznego z uwagi na występowanie COVID-19. W ramach tego zadania planowane są zakupy sprzętu IT, oprogramowania i wdrożenie usług podnoszących poziom bezpieczeństwa. Opracowana zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa urzędu, która zweryfikuje posiadane rozwiązania techniczne zapewniające bezpieczeństwo elektroniczne.