Aktualności gminneOchrona środowiska

Nowy obowiązek dla właścicieli bądź zarządców budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel bądź zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy, dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od momentu uruchomienia źródła ciepła.

Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło
  • spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł
  • ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

W deklaracji właściciel lub zarządca powinien zgłosić wszystkie występujące w danym budynku źródła ciepła o mocy cieplnej do 1MW.

Deklarację będzie można złożyć w formie:

-elektronicznej – przez internet

-papierowej- osobiście w Urzędzie Gminy.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdują w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej :

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

https://zone.gunb.gov.pl/aktualnosci/

Załączniki:

Deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych – plik pdf 240 kB

Deklaracja dla budynków i lokali niemieszkalnych – plik pdf 256 kB