Aktualności gminneInwestycje

Urząd Marszałkowski wspiera nasze inwestycje.

W tym roku pozyskaliśmy 125 000 zł. na realizację naszych projektów.  W dniu 09.07.2021 r.  na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyło się podpisanie umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie 7 zadań inwestycyjnych realizowanych przez naszą gminę.

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” dzięki wsparciu w kwocie 50000 zł będą realizowane  

  1. Budowa placu zabaw w miejscowości Rogowo
  2. Budowa placu zabaw w miejscowości Budziszki
  3. Budowa placu zabaw w miejscowości Podbielko
  4. Budowa placu zabaw w miejscowości Chmielewo
  5. Budowa placu zabaw w miejscowości Grądziki

W ramach wsparcia rozwoju dróg uzyskaliśmy kwotę 50000 zł na zadanie pn.:

  1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulęcin Włościański – etap II

W ramach ,,Mazowieckie Strażnice OSP-2020” wsparcie wyniosło 25000 zł i zostanie w całości przeznaczone na zadanie pn:

  1. Remont pomieszczeń socjalnych strażnicy OSP w Starym Lubotyniu.

W ramach tej inwestycji w strażnicy Stary Lubotyń nowy wygląd i wyposażenie uzyska pomieszczenie służące przygotowywaniu jedzenia ( kuchnia ), która oprócz nowego wystroju wnętrza będzie doposażona w profesjonalne meble i sprzęt kuchenny. Obok kuchni powstanie też chłodnia do przechowywania produktów spożywczych i żywności. Łącznie z dofinansowaniem od Urzędu Marszałkowskiego koszt zadania wyniesie 156 878,85 zł.

Dzięki pozyskanym środkom znacznie  łatwiej będziemy mogli realizować nasze pomysły, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy.