Aktualności gminne

I Sesja Rady Gminy Stary Lubotyń

Informuję, że zgodnie z Postanowieniem Nr 323/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 26 kwietnia 2024 r. I Sesja Rady Gminy Stary Lubotyń  odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu, Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Złożenie ślubowania przez Radnych Gminy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Stary Lubotyń.
7. Podjęcie uchwał w sprawie ilości stałych komisji Rady Gminy.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.

Wójt Gminy

/-/Ireneusz Gumkowski