Informacje dla rodziców

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Co zrobić, aby zapisać dziecko do szkoły w Polsce?

  • Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz – napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało,
  • Skontaktuj się z wybrana polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.
  • Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
  • Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z urzędem gminy,i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie mogło się uczyć.

Do czego ma prawo Twoje dziecko w szkole w Polsce?

  • Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7 – 18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły.
  • Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym. szkoła organizuje dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze.
  • Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.
  • Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m.in. przez psychologów, pedagogów i terapeutów pedagogicznych.

Pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich.

Wszystkie oficjalne informacje na temat praw cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Dodatkowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu: +48 22 3474708, e-mail: ukraina-szkola@mein.gov.pl

Załączniki:

Informacja w języku ukraińskim – plik pdf