Aktualności gminneOchotnicza Straż Pożarna

Gminny Dzień Strażaka

Po dwóch latach, wymuszonej pandemią przerwy, na placu przed strażnicą OSP w Starym Lubotyniu, znów można było usłyszeć: „Pododdział Baczność!! Na prawo patrz!”. Taką komendą oraz złożeniem meldunku o gotowości pododdziałów z terenu Gminy Stary Lubotyń do uroczystych obchodów Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęła się uroczystość. Meldunek złożył dowódca uroczystości druh Grzegorz Jasionowski, a odbierał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Jan Jasionek. Tak 3 maja br. rozpoczęły się obchody Gminnego Dnia Strażaka. Następnie poczty sztandarowe oraz umundurowane pododdziały straży pożarnej przemaszerowały do kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Starym Lubotyniu, gdzie punktualnie o godzinie 12:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w intencji strażaków celebrowana przez ks. kanonika Janusza Tyszkę proboszcza parafii.

Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali do strażnicy w Starym Lubotyniu, gdzie odbył się uroczysty apel. Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Pan Jan Jasionek, przywitał wszystkich strażaków oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Ireneusza Gumkowskiego oraz Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Legackiego. Następnie odczytał list Prezesa Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemara Pawlaka. Wójt Ireneusz Gumkowski złożył życzenia oraz wyrazy uznania za ciężką i odpowiedzialną pracę.

Ważnym elementem obchodów Gminnego Dnia Strażaka było uroczyste uhonorowanie wyróżniających się strażaków.

Dowódca uroczystości druh Grzegorz Jasionowski zameldował o zakończeniu uroczystego apelu po czym wszystkich uczestników zaproszono na tradycyjny ciepły posiłek.

[ngg src=”galleries” ids=”17″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]