Aktualności gminneOchrona środowiska

Gminna dotacja „Zmień piec” na wymianę pieca

Gmina Stary Lubotyń po raz drugi dotuje modernizację systemów ogrzewania. Na likwidację starego pieca węglowego i zakup proekologicznego urządzenia można otrzymać nawet do 5 tys. zł. Trzeba tylko złożyć wniosek.

Na podstawie uchwały

Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Gminy Stary Lubotyń
nr XXXIII/190/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, w celu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stary Lubotyń”.

Dla kogo?

Dotację może otrzymać właściciel budynku znajdującego się na terenie Gminy Stary Lubotyń. O przyznaniu dotacji decyduje poprawność złożonego wniosku oraz kolejność zgłoszenia, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Stary Lubotyń.

Wysokość dotacji

Zgodnie z § 10. ust. 1 regulaminu Beneficjent może uzyskać dotację celową na wymianę źródeł ciepła, w zakresie o którym mowa w § 5, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 1.10.2022 r. do 30.04.2023 r.

Co należy zrobić i w jakiej kolejności, aby uzyskać dotację

  1. Złożyć kompletny wniosek do Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu za pośrednictwem poczty, osobiście lub platformy ePUAP /j453w4cqs2/skrytka
  2. Podpisać z Gminą Stary Lubotyń umowę dotacyjną.
  3. Zdemontować i legalnie zutylizować stary piec. Kupić, zainstalować i uruchomić nowe urządzenie grzewcze.
  4. Złożyć wniosek o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania w terminie do 15 listopada 2023 r.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Inwestycji i Gospodarki Mieniem w Urzędzie Gminy Stary Lubotyń, pok. 17 lub tel. 29 644 64 22 wew. 117.

Załączniki:

Regulamin udzielania dotacji – plik pdf  1,32 MB

Wniosek o dotację – plik pdf 741 kB