Aktualności gminne

Gmina Stary Lubotyń podpisała porozumienie w ramach Programu „Czyste Powietrze”

W dniu 27 maja 2021 r. Wójt Gminy Stary Lubotyń Pan Ireneusz Gumkowski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Danuty Burczak podpisał porozumienie w ramach programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dzięki zawartemu porozumieniu, w urzędzie uruchomiony zostanie stały punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, w którym urzędnicy pomogą m.in. przygotować wniosek o dofinansowanie pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie. To działanie ma na celu pomoc mieszkańcom Gminy Stary Lubotyń w aplikowaniu o środki na wymianę źródła ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz na termomodernizację budynków mieszkalnych.

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. W ramach Programu Czyste Powietrze oferowane jest dofinansowanie na termomodernizację budynku jednorodzinnego oraz wymianę starych niespełniających norm źródeł ciepła.

Działania te mają przede wszystkim na celu chronić środowisko, a dodatkową zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.