Aktualności oświatowe

Ferie z ekonomią

W grudniu 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu została zakwalifikowana do projektu Ferie z ekonomią 3, realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, przy współudziale Narodowego Banku Polskiego. W związku z tym w okresie ferii,  od 10 do 14 lutego 2020 r., został  przeprowadzony cykl zajęć,  w ramach których uczniowie mieli możliwość zdobycia podstaw wiedzy ekonomicznej,  bardzo przydatnych w przyszłości. Grupa chętnych uczniów z klas VII – VIII uczestniczyła w zajęciach  i  poznawała podstawy przedsiębiorczości, bankowości (w tym produkty bankowe), sposoby planowania i zarządzania budżetem domowym oraz zapoznała  się z rolą Narodowego Banku Polskiego i pieniądza w gospodarce narodowej. Ciekawym elementem projektu były wycieczki do Oddziału Banku Pekao S.A. w Ostrowi Mazowieckiej oraz Oddziału Banku Spółdzielczego w Starym Lubotyniu. Uczniowie byli także z  wizytą u przedsiębiorcy – w Fabryce Mebli „Forte” w Ostrowi Mazowieckiej.  Drugim etapem realizacji projektu będzie przygotowanie biznesowego modelu przedsięwzięcia w lokalnej społeczności. Koordynatorem programu w szkole była Pani Aneta Dzieniszewska.  Zajęcia były prowadzone z udziałem studenta SGH w Warszawie – Kacpra Zwarzanego.

Więcej informacji o projekcie „Ferie z ekonomią 3” znajduje się na stronie: www.splubotyn.edupage.org

 

Więcej zdjęć tutaj: https://splubotyn.edupage.org/news/#news-538   i  https://splubotyn.edupage.org/news/#news-536