Aktualności gminne

Wybrano nowego sołtysa wsi Gawki !

W czwartek, 15 grudnia w prywatnym domu w Gawkach odbyły się  wybory sołtysa, w których poza mieszkańcami wsi, uczestniczyli Zastępca Wójta Grzegorz Jasionowski oraz radny gminy Tadeusz Wyszołmierski.

Sołtys to osoba, która reprezentuje wiejską społeczność. To ktoś, kto podejmuje działania wspólnie z radą sołecką, aby mieszkańcom sołectwa żyło się dobrze. Do głównych obowiązków sołtysa należy przede wszystkim zwoływanie zebrań wiejskich oraz posiedzeń rady sołeckiej, aktywizowanie mieszkańców oraz reprezentowanie ich na zewnątrz, współdziałanie z wójtem i radą gminy przy realizacji wyznaczonych działań, a także pobieranie podatków lokalnych. Sołtysi roznoszą też decyzje podatkowe i uczestniczą w sesjach rady gminy.

Przedterminowe wybory w Gawkach zwołano z powodu śmierci wieloletniego sołtysa wsi pana Jana Kurpiewskiego. Podczas wyborczego zebrania, przy 46 % frekwencji, mieszkańcy jednogłośnie wybrali panią Magdę Jakacką na swojego przedstawiciela. Zastępca wójta oraz radny pogratulowali nowej sołtys oraz wyrazili nadzieję na dobrą i owocną współpracę. 

Należy zaznaczyć, że teraz sołtyski stanowią większość społeczności sołtysów, bo na 26 sołectw panie „rządzą” w 14.