AktualnościBezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Przypominamy o obowiązku umieszczania tabliczek z numerem domu

W związku z licznymi zgłoszeniami od instytucji państwowych, samorządowych oraz społecznych dotyczącymi braku tabliczek z numerami porządkowymi posesji, Wójt Gminy Stary Lubotyń przypomina, że zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.), właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, na której oprócz numeru porządkowego, musi zostać umieszczona również nazwa miejscowości.

 W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Niedopełnienie obowiązku umieszczenia na nieruchomości tabliczki z numerem porządkowym, a także utrzymania jej w nienależytym stanie jest zgodnie z kodeksem wykroczeń wykroczeniem i podlega  grzywnie albo karze nagany.

Brak tabliczek lub ich nieczytelność powoduje utrudnienia w lokalizacji adresu
i w sposób znaczący utrudnia interwencję służb ratunkowych tj. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz policji, co może doprowadzić do opóźnień akcji ratujących życie, zdrowie, mienie.

W związku z powyższym zaleca się uzupełnienie lub odnowienie istniejących tabliczek adresowych.