Aktualności gminneInwestycje

Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków

Rozpoczęliśmy ważną inwestycję dla naszej gminy polegającą na wybudowaniu laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków. Nowobudowana laguna osadowa ma posłużyć do biologicznego rozkładu osadu powstającego w procesie oczyszczania ścieków komunalnych.  Do tej chwili powstający osad był odbierany z oczyszczalni przez firmę zewnętrzną, za usługi której gmina musiała płacić znaczne kwoty. Po wybudowaniu lagun koszty związane z uciążliwym osadem zostaną zredukowane praktycznie do zera. Co ważne powstająca dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych laguna jest w pełni bezpieczna dla środowiska naturalnego.  Generalnym wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA z Łomży. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą opiewa na kwotę 826560 zł.

Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

[ngg src=”galleries” ids=”12″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]