KORONAWIRUS: informacje dla mieszkańców

Informacja dotycząca szczepień w Gminie Stary Lubotyń

Informujemy, że zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciwko COVID-19, 15 stycznia 2021 roku rozpoczyna się rejestracja osób chętnych do szczepień. W pierwszej kolejności dotyczy to seniorów powyżej 80 roku życia, natomiast od 22 stycznia 2021 roku osób, które ukończyły 70 lat. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie

W jaki sposób seniorzy będą mogli zarejestrować się na szczepienie przeciwko Covid-19 ?

– poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl (do logowania potrzebny jest profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną tzw. e-dowód, można się też zalogować wykorzystując konto internetowe iPKO lub Inteligo w PKO BP, konto internetowe w Pekao SA lub przez bank spółdzielczy);

– pod numerem 989 dzwoniąc na całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19;

– bezpośrednio w punkcie szczepień.

Na terenie naszej gminy będzie to:

NZOZ „Medicus” Dariusz Kossakowski, Stary Lubotyń 36a
tel. 29 644-64-14, kom. 531-160-373.

Ponadto informujemy, że pacjent ma możliwość zaszczepienia się w dowolnym punkcie szczepień. Wykaz punktów szczepień znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

TERMINY:

Zapisy na szczepienia  osób w pierwszej kolejności dotyczą:

  • od 15 stycznia 2021 r. (piątek)  osoby powyżej 80. roku życia 
  • od 22 stycznia 2021 r. ((piątek) osoby powyżej 70. roku życia

Szczepienia odbywać się będą od 25 stycznia 2021 r.

W Urzędzie Gminy w Starym Lubotyniu uruchomiony został telefon kontaktowy w sprawie informacji dotyczących szczepień – 29 644-64-22 wew. 117

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego gminy zostały zobowiązane do zapewnienia transportu dla osób z ograniczoną mobilnością, w szczególności dowóz do punktu szczepień dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Z transportu mogą skorzystać:

– osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;

– osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień lub pomocy w dowiezieniu ze strony rodziny czy opiekunów).

Po otrzymaniu informacji z punktu szczepień o wyznaczonym terminie szczepienia osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy transportu do punktu szczepień mogą kierować zgłoszenia pod nr tel. 29 644-64-22 wew.117 w godzinach pracy urzędu tj. 8.00 – 15.00.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień szczepienia.