Policja

DZIELNICOWY GMINY STARY LUBOTYŃ

st. asp. Piotr Sobieski  tel. kom. 506 891 317

w zastępstwie

asp. Piotr Tyl tel. kom. 506 891 908

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu ostrowskiego a także dążąc do wzrostu poczucia bezpieczeństwa i ograniczenia przestępczości w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej funkcjonuje „Policyjny Telefon Zaufania”. Numer 29 746 92 27 przeznaczony jest do kontaktu mieszkańców z Policją w zakresie wydarzeń dotyczących przestępczości kryminalnej i zagrożeń porządku publicznego. Jednocześnie można też otrzymać wskazówki dotyczące kontaktu z organizacjami lub instytucjami pomagającymi ofiarom przestępstw.

Pod numerem „Policyjnego Telefonu Zaufania” policjant dyżuruje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 – do 15.30. W pozostałe dni i godziny wszystkie informacje są nagrywane i odsłuchiwane przez kolejnego dyżurującego funkcjonariusza.

Telefon Zaufania Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu 0 800 191 902

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

 

PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W STARYM LUBOTYNIU

Wtorek w godz. 9.00 – 11.00

Czwartek w godz. 9:00-11:00

Dzielnicowy – st. asp. Piotr Sobieski  tel. kom. 506 891 317 w zastępstwie asp. Piotr Tyl tel. kom. 506 891 908

w przypadku braku możliwości skontaktowania się z dzielnicowym nastąpi przekierowanie połączenia do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. Łukasz Grabowski – tel. kom. 47 704 42 15

 

Dane kontaktowe do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej:

Dyżurny – 47 704 42 00 (nr dostępny przez całą dobę)

Z-ca Dyżurnego – 47 704 42 10 (nr dostępny przez całą dobę)

Fax 47 704 42 49