KRWIODAWSTWO

HARMONOGRAM POBORU KRWI

W OSTROWI MAZ. W ROKU 2019

Realizacja poboru krwi odbywać się będzie w systemie stacjonarnym

w pomieszczeniach  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (niski parter)

ul. gen. W. Sikorskiego 3

w drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca (z wyjątkiem Świąt) w godz. 9.00 – 13.00;

rejestracja Dawców odbywać się będzie na bieżąco.

 

STYCZEŃ

14 i 28.01.2019 r.

LUTY

11 i 25.02.2019 r.

MARZEC

11 i 25.03.2019 r.

KWIECIEŃ

08.04.2019 r.

MAJ

13 i 27.05.2019 r.

CZERWIEC

10 i 24.06.2019 r.

LIPIEC

8 i 22.07.2019 r.

SIERPIEŃ

12 i 26.08.2019 r.

WRZESIEŃ

9 i 23.09.2019 r.

PAŹDZIERNIK

14 i 28.10.2019 r.

LISTOPAD

25.11.2019 r.

GRUDZIEŃ

9.12.2019 r.

 

RCKiK w Warszawie uprzejmie informuje, iż wszelkie informacje dotyczące systemu krwiodawstwa dostępne są na stronie www.rckik-warszawa.com.pl

Treści zamieszczone na stronie internetowej RCKiK w Warszawie są na bieżąco aktualizowane.