Krwiodawstwo

HARMONOGRAM POBORU KRWI

W OSTROWI MAZ. W ROKU 2023

Realizacja poboru krwi w Ostrowi Mazowieckiej odbywać się będzie przy Urzędzie Miasta, ul. 3 Maja 66 (na parkingu) w ambulansie RCKiK w 2 i 4 poniedziałek miesiąca.

Rejestracja dawców w godz. 9.00 – 13.00.

Akcję krwiodawstwa zaplanowano w następujących terminach:

9, 23 stycznia

13, 27 lutego

13, 27 marca

24 kwietnia

08, 22 maja

12, 26 czerwca

10, 24 lipca

14, 28 sierpnia

11, 25 września

09, 23 października

13, 27 listopada

11 grudnia

UWAGA: Stałe akcje poboru krwi zaplanowane są na cały rok, ale z przyczyn niezależnych od RCKiK  mogą ulec zmianie terminy akcji. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie czy pobór krwi w danym miejscu jest ujęty w harmonogramie akcji krwiodawstwa