Krwiodawstwo

HARMONOGRAM POBORU KRWI

W OSTROWI MAZ. W ROKU 2022

Realizacja poboru krwi w Ostrowi Mazowieckiej odbywać się będzie przy Urzędzie Miasta, ul. 3 Maja 66 (na parkingu) w ambulansie RCKiK w 2 i 4 poniedziałek miesiąca.

Rejestracja dawców w godz. 9.00 – 13.00.

Akcję krwiodawstwa zaplanowano w następujących terminach:

10, 24 stycznia

14, 28 lutego   

14, 28 marca

11, 25 kwietnia

09, 23 maja

13, 27 czerwca  

11, 25 lipca

08, 22 sierpnia

12, 26 września

10, 24 października

14, 28 listopada

12 grudnia 

UWAGA: Stałe akcje poboru krwi zaplanowane są na cały rok, ale z przyczyn niezależnych od RCKiK  mogą ulec zmianie terminy akcji. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie czy pobór krwi w danym miejscu jest ujęty w harmonogramie akcji krwiodawstwa