Aktualności oświatowe

Zawieszenie zajęć w szkołach!

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek weszły w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.