Aktualności gminneRolnictwo

Zasady bioasekuracji, w celu ochrony stad drobiu przed wystąpieniem HPAI.

W związku z trwającym sezonem jesiennym, który niesie ze sobą wyższe narażenie na wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków, przekazujemy ulotkę dot. przestrzegania zasad bioasekuracji, w celu ochrony stad drobiu przed wystąpieniem HPAI.

W przypadku znalezienia przez mieszkańców  powiatu ostrowskiego zwłok padłych, dzikich ptaków, szczególnie na terenach położonych przy zbiornikach wodnych, należy zgłosić ten fakt do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej.

Ponadto informujemy, że każde gospodarstwo utrzymujące drób (kury, kaczki, gęsi, indyki, przepiórki, perlice, strusie, gołębie, bażanty i kuropatwy), bez względu na posiadaną ilość sztuk powinno zgłosić ten fakt do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej.