Ochrona powietrza

Zakaz używania dmuchaw do liści

Gmina Stary Lubotyń informuję, że od 1 stycznia 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego obowiązuję całkowity zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści niezależnie od sposobu ich zastosowania.

Zakaz stosowania dmuchaw do liści został wprowadzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/20 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w którym zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Uprawnieni zarządu i sejmiku do opracowania i uchwalenia ww. programu wynika z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz 1219 z późn. zm.)

Powyższa uchwała wraz z załącznikami oraz inne informacje dotyczące obowiązującego na terenie województwa mazowieckiego programu ochrony powietrza i zakazu używania dmuchaw do liści jest dostępna na stronie internetowej https://www.powietrze.mazovia.pl/ w zakładce ochrony powietrza.

Zakaz ten służyć ma ograniczeniu emisji wtórnej czyli tej powstającej przez podmuchy powietrza, unoszące pyły z powrotem do skóry.

Pamiętaj! Gdy nie stosujesz się do zakazów i nie dbasz o powietrze, na zagrożenie narażasz siebie, ale nie tylko. Skutki tego ponieść mogą Twoi bliscy, sąsiedzi i znajomi.