Aktualności oświatoweDla mieszkańców

Zajęcia opiekuńcze dla dzieci przedszkolnych

Drodzy Rodzice!

W związku z możliwością uruchomienia od 11 maja 2020 roku zajęć opiekuńczych dla dzieci 5-, 4- i 3-letnich z oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych z terenu Gminy przekazujemy informację o możliwości zgłaszania chęci udziału dziecka w takich zajęciach do dyrektorów szkół w terminie do 06.05.2020 godz.15.00.

Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS będą tworzone mniejsze  grupy opiekuńcze dla dzieci ze stałym opiekunem. Ponadto informujemy, że z  oddziałów przedszkolnych zostaną usunięte wszystkie przedmioty i zabawki, których nie można codziennie dezynfekować.

W szkołach obowiązuje zakaz korzystania ze źródełek wody do picia.

Jednocześnie informujemy o zasadach udziału dzieci w zajęciach:

 1. W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci zgłoszone wcześniej do dyrekcji szkoły.
 2. W zajęciach mogą brać udział tylko i wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych, przyprowadzane przez osoby zdrowe.
 3. W przypadku przyprowadzenia dziecka z objawami chorobowymi nastąpi odmowa przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńcze.
 4. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka w trakcie zajęć, zostanie ono odizolowane od kontaktu z pozostałymi dziećmi i opiekunami w odrębnym pomieszczeniu, a rodzic zostanie zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka.
 5. W przypadku występowania w domu rodzinnym osób na kwarantannie lub w izolacji domowej obowiązuje zakaz zgłaszania i przyprowadzania dzieci na zajęcia.
 6. Rodzice są zobowiązani do samodzielnego przywiezienia oraz odbioru dzieci z oddziału o określonej godzinie – obowiązuje punktualność ze względu na uniemożliwienie kontaktu pomiędzy dziećmi z różnych grup.
 7. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zachowania dystansu pomiędzy sobą oraz innymi dziećmi, pracownikami  szkoły minimum 2m.
 8. Rodzice mogą wchodzić jedynie do przestrzeni wspólnej (korytarz) z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2. Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do sal przedszkolnych.
 9. Rodzice przy wejściu do szkoły mają obowiązek dezynfekcji dłoni, założenia rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust i nosa.
 10. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia indywidualnych środków ochronnych dla swoich dzieci.
 11. Rodzice są zobowiązani do podpisania oświadczeń – zgody na mierzenie temperatury dziecka w przypadku zgłoszenia na zajęcia.
 12. Obowiązuje kategoryczny zakaz przynoszenia jakichkolwiek przedmiotów i zabawek do oddziałów przedszkolnych.
 13. Przy zgłoszeniu dziecka na zajęcia opiekuńcze należy zgłosić, czy dziecko będzie korzystało z dożywiania, zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami odpłatności.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorami szkół.